att mäta

Kvadratmätning i Stockholm erbjuder uppmätning av boarea, biarea, och lokalarea enligt senaste standard från SIS; Svensk standard SS 21054:2020.


  • Skatteverket, Konsumentverket, Boverket, Hyresgästföreningen och Mäklarsamfundet använder sig av Svensk Standards regler fastställda av SIS. Det är det viktigt att samma regelverk tillämpas när ni anlitar en areamätare.


  • Den angivna arean ni har kan vara uppmätt enligt en inaktuell mätstandard. Eftersom många förändringar skett är det viktigt att man mäter enligt den senaste standarden, till exempel mäts mellanväggar delvis in numera. 


  • Vid försäljning/köp bör ett mätbevis tillhandahållas – då slipper ni överraskningar i efterhand. Ett fåtal kvadratmeter kan ge en prisskillnad på hundratusentals kronor.


  • En uppdatering av arean kan lösa tvister – ett mätbevis är ett juridiskt dokument.


  • En uppmätt area är grunden för hyressättning/prisbild på ert boende/lokal.


  • Om arean endast mäts utifrån en ritning och inte direkt på plats, är risken stor att den inte överrensstämmer med verkligheten.


  • Skatteverket ska informeras om areastorlek, det är där försäkringsbolagen tittar om olyckan varit framme.


Länkar

https://www.svd.se/bostaden-kan-vara-storre-an-du-tror

https://www.svd.se/det-ar-ytan-som-raknas--i-tusenlappar

http://fastighetstidningen.se/mat-ratt-och-undvik-konflikt/

https://www.di.se/artiklar/2016/2/2/fler-tvistar-om-lagenhetens-storlek/

https://www.dn.se/bostad/rakna-ratt-ytor/

Så mäter du själv:

https://www.sis.se/konstruktionochtillverkning/bygg/mtdinbostad/

Boarea (BOA)

Utgörs av utrymmen ovan mark inrättade för boende.


Biarea (BIA)

Utgörs av utrymmen  inrättade för sidofunktioner till boende samt utrymmen helt eller delvis under mark inrättade för boende.


Lokalarea (LOA)

Utgörs av utrymmen  inrättade för andra ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation.


Ett mätbevis är en trygghet för både köpare och säljare